Jak zachować się w przypadku kolizji

Zostałeś ukarany przez policjanta mandatem karnym?

Od 1 stycznia 2016 roku wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywac na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole.

Numer konta bankowego 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GRZYWIEN

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki, itp.) ważne jest, aby:

  • w polu symbolu formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY
  • w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.

Przelewu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. "przelew podatkowy", "przelew do urzedu skarbowego", lub "przelew US".

(informacja nie dotyczy mandató nałożonych przez urzędy skarbowe, straże miejskie i gminne)

Powrót na górę strony