Twój dzielnicowy

Rejon nr 9

obejmuje os. Korfantego (bloki 1-6), ul. Nową, ul. Osińską( numer 1 oraz numery parzyste od 2 do 60 do Al. Zjednoczonej Europy), ul. Kościuszki (numery: 29, 31, 33), Kleszczów - obszar od ul. Mickiewicza, Zostawa, Wyzwolenia (nieparzyste numery od 1 do 169, parzyste od 2 do 14), ul. Kleszczowską (parzyste do numeru 4 do lasu Dębina), Kleszczówkę od ulicy Mikołowskiej DK-81(numery parzyste) z ul. Leśną, ul. Rybną do lasu Dębina.

asp. szt. Andrzej STAROSZCZUK


tel. 47 85 533 64

kom. 723 646 331

z dzielnicowym można kontaktować się pod wyżej wskazanym numerem telefonu, bądź w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach przy ul.Wodzisławskiej 3

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego nr 9 w okresie od 06.09.2021 r. do 05.03.2022 r.

Zdiagnozowane zagrożenia w rejonie służbowym: na kąpielisku miejskim „ŚMIESZEK” z uwzględnieniem ulic: Rybna, Wodna, Leśna oraz Pszczyńska nieznane osoby spożywają alkohol w miejscu zabronionym przez ustawę, a następnie zaśmiecają miejsca dostępne dla publiczności, zakłócają porządek publiczny oraz ciszę i spoczynek nocny mieszkańcom wyżej wymienionych ulic. Wykroczenia są popełniane w godzinach 09.00-02.00 w szczególności w weekendy. Dodatkowo w okresie posezonowym tj. wiosennym przebywającym na akwenie wodnym wędkarze spożywają alkohol i zaśmiecają miejsce dostępne dla publiczności. Popełniane wykroczenia są dokuczliwe dla mieszkańców podczas spacerów wokół kąpieliska. Przyczyna takich zdarzeń jest atrakcyjny rekreacyjnie rozległy terenu wokół stawu , które jest miejscem spotkań mieszkańców Żor oraz okolicznych miejscowości.

Podmiot współpracujący przy realizacji zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.

Cel działań: doprowadzenie do ograniczenia spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca dostępnego dla publiczności, zakłócenia porządku publicznego oraz cisze i spoczynek nocny. Ocena działań poprzez 80% pozytywnych opinii mieszkańców i wzrostu poczucia ich bezpieczeństwa, w oparciu o badanie ankietowe.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą do mieszkańców dzielnicy o włączenie się do współpracy z dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Żorach w zakresie przedmiotowego zagadnienia. Wszelkie propozycje współpracy oraz uwagi prosimy kierować bezpośrednio do dzielnicowego.

Powrót na górę strony