Publikacje wyroków i zarządzeń

Wyrok SR w Żorach, sygnatura akt II K 46/23

Decyzją Sądu Rejonowego w Żorach publikujemy wyrok skazujący Doriana Banasika (Banasik), oskarżonego o kradzież ze sklepu ekspresu do kawy. Został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i poddany karze 1 roku ograniczenia wolności polegającą na potrąceniu 10% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na rzecz fundacji dla dzieci. Ponadro zobowiązał mężczyznę do wykonywania pracy zarobkowej.

Powrót na górę strony