Publikacje wyroków i zarządzeń

Wyrok SR w Żorach, sygnatura akt II K 97/23

Decyzją Sądu Rejonowego w Żorach publikujemy wyrok skazujący Przemysłąwa Warwasa (Warwas), oskarżonego o wielokrotne kradzieże. Został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i skazano na rok ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, a także zobowiązano do naprawienia wyrządzonej przestępstwami szkody w całości.

 

 

Powrót na górę strony