Publikacje wyroków i zarządzeń

Wyrok SR w Żorach, sygnatura akt II K 217/23

Decyzją Sądu Rejonowego w Żorach publikujemy wyrok skazujący Marka Siuty (Siuta), oskarżonego o dokonanie licznych kradzieży. Został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzono mu karę 9 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, a także orzeczono wobec oskarżonego obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości.

Powrót na górę strony