Publikacje wyroków i zarządzeń

Wyrok SR w Żorach, sygnatura akt II K 427/22

Decyzją Sądu Rejonowego w Żorach publikujemy wyrok skazujący Tomasza Próchniewicza (Próchniewicz), oskarżonego o kierowanie samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości, będąc uprzednio skazanym za to samo przestępstwo. Został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i poddany karze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także obowiązek świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Powrót na górę strony