Publikacje wyroków i zarządzeń

Wyrok SR w Żorach, sygnatura akt II K 397/23

Decyzją Sądu Rejonowego w Żorach publikujemy wyrok skazujący Piotra Hajduka (Hajduk), oskarżonego o wielokrotne kradzieże. Został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i skazano na rok ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, zobowiązano do naprawienia wyrządzonej przestępstwami szkody w całości, a także wykonywania pracy zarobkowej.

Powrót na górę strony