Terminy przyjęć do Policji w 2020 roku - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Żorach

Wiadomości

Terminy przyjęć do Policji w 2020 roku

Data publikacji 22.01.2020

W 2020 roku przyjęcia kandydatów do służby w Policji w garnizonie śląskim będą odbywały się, aż w sześciu terminach. Pierwsi kandydaci wstąpią w "niebieskie szeregi" już pod koniec lutego, a ostatni 30 grudnia. Przyjęcia realizowane będą we wszystkich miejskich i powiatowych jednostkach Policji, a także w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach oraz Samodzielnych Pododziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej, czy Częstochowie. Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby będzie stanowić odzwierciedlenie poziomu wakatów.

Jak poinformował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński Komendant Główny Policji wyznaczył nowe terminy przyjęć kandydatów w 2020 roku. Przypadają one na dni: 27 lutego, 21 kwietnia, 13 lipca, 16 września, 5 listopada i 30 grudnia.

Dla przypomnienia – służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Policji zapraszamy do zapoznania się ze informacjami dotyczącymi rekrutacji.