Wiadomości

Ślubowanie nowego policjanta

Data publikacji 11.01.2022

Dzisiaj o godzinie 13:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Żorach odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza. Uroczystość poprowadził Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Żorach nadkom. Tomasz Walkowski.

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, Dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy służbowe Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Słowa roty ślubowania wypowiedział posterunkowy Tomasz Dziubiński przyjęty w nasze szeregi z dniem 30 grudnia 2021 roku. Teraz nowego policjanta czeka szkolenie na kursie podstawowym w Szkole Policji w Katowicach, gdzie zostanie przygotowany teoretycznie i praktycznie do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli także Naczelnik Wydziału Kryminalnego asp. szt. Paweł Brzoza, Zastępca Naczelnika Prewencji podkom. Arkadiusz Muras oraz przedstawiciel Zespołu Kadr i Szkolenia, którzy również pogratulowali i życzyli powodzenia policjantowi.

 

Chętnych do wstąpienia w szeregi Policji zapraszamy do zapoznania z artykułem.

Powrót na górę strony