Wiadomości

„Safe in Poland” – spotkanie z uchodźcami wojennymi z Ukrainy

Data publikacji 20.06.2022

W ramach kampanii „Safe in Poland” mundurowi po raz kolejny spotkali się z uchodźcami z Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyła tłumaczka języka ukraińskiego, która opiekuje się grupą uciekających przed wojną matek i dzieci. Dzięki tłumaczeniu policjanci mogli przekazać uczestnikom spotkania istotne informacje niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania w naszym kraju i zaprezentować wytworzone materiały.

Konflikt zbrojny na terenie Ukrainy oraz związany z nim napływ uchodźców narodowości ukraińskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi konieczność do akcji profilaktycznych, mających na celu edukację w zakresie obowiązujących norm i przepisów na terenie naszego kraju.
Żorscy policjanci, przy wsparciu Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach zorganizowali spotkanie w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Safe in Poland” w jednym z ośrodków, w którym przebywają obywatele Ukrainy.
Przekazywane informacje mają na celu ułatwienie uchodźcom funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, tym bardziej że pobyt tych osób w naszym kraju może trwać dłuższy okres. Jest to jedno z wielu tego typu zaplanowanych działań na terenie naszego województwa.

Liczna grupa odbiorców została zapoznana z przepisami prawa polskiego, udzielono osobom niezbędnych informacji i odpowiedziano na nurtujące pytania w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi, zapobiegania zagubieniom dzieci czy przeciwdziałania hejtowi w sieci.

W ramach działań, policjanci w całym garnizonie śląskim w ramach podobnych spotkań będą informować i edukować ludność ukraińską.

Powrót na górę strony