Wiadomości

Stróże prawa na Wakacyjnym Kiermaszu

Data publikacji 16.06.2023

Wczoraj na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach, przy współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery odbył się Wakacyjny Kiermasz Ofert Pracy, wśród wystawców nie zabrakło Miejskiej Komendy Policji w Żorach. Policjant poprowadził również prelekcję dla absolwentów szkół o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa podczas zarobkowych wyjazdów za granicę. Podczas spotkania można było również dowiedzieć się szczegółów dotyczących rekrutacji do służby w Policji.

W czwartek odbył się Wakacyjny Kiermasz Ofert Pracy zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Żorach oraz Młodzieżowe Centrum Kariery. Podczas inicjatywy nie zabrakło przedstawicieli żorskiej Policji. Mundurowi i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Żorach odpowiadali na pytania związane ze służbą w Policji i procedurą doboru. Część spotkania poświęcona została również bezpieczeństwu podczas poszukiwania pracy i wakacyjnych, zarobkowych wyjazdów za granicę. Pamiętajmy o dokładnym weryfikowaniu ofert i sprawdzaniu pracodawcy przed zarobkowym wyjazdem za granicę.

Tego typu spotkania, to także okazja, aby zapoznać się z szeroką ofertą zatrudnienia w różnych działach gospodarki. Swoje stanowisko wystawiennicze przygotowała również żorska Policja, która promowała służbę w szeregach Policji.
Uczestnicy przedsięwzięcia mogli zapoznać się ze szczegółową ofertą i warunkami pracy, a także dowiedzieć się, jak wygląda ścieżka kariery i sam dobór do Policji.

Przypominamy, iż w 2023 roku Komendant Główny Policji określił zbliżające się, następujące terminy przyjęć:
• 3 lipca;
• 23 sierpnia;
• 27 października;
• 28 grudnia.


A liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

Jeśli chcesz wstąpić w szeregi Policji, musisz spełniać następujące wymagania:

  1. posiadać polskie obywatelstwo;
  2. posiadać nieposzlakowaną opinię;
  3. nie możesz być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. korzystać z pełni praw publicznych;
  5. posiadać co najmniej średnie lub średnie branżowe wykształcenie;
  6. posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować;
  7. dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  8. na dzień przyjęcia do służby posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej jeśli podlega kwalifikacji wojskowej.


„Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem"! O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie Śląskiej Policji.

Powrót na górę strony