Wiadomości

Koalicja na rzecz promocji zdrowego stylu życia

Data publikacji 29.06.2023

Dzisiaj podpisane zostało porozumienie między Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku a Komendantem Miejskim Policji w Żorach. To realizacja zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wprowadziła pojęcie nowych substancji psychoaktywnych. Wspólnym celem instytucji jest budowanie społecznej świadomości w zakresie konsekwencji i zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

Podpisane dziś porozumienie przez Komendanta Miejskiego Policji w Żorach – inspektora Mariusza Klepka oraz Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku – Pana dr inż. Michała Dudka, to koalicja na rzecz sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie profilaktyki uzależnień mającej na celu ograniczanie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobiegania różnorodnym szkodom zdrowotnym i społecznym, które są z tym związane.

Podczas spotkania poruszona została szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień skierowana przede wszystkim do młodzieży i dorosłych. Poruszono wpływ właściwej edukacji na kształtowanie sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu zachowań. To również moment, aby zwrócić uwagę rodziców na możliwość występowania zagrożenia wśród dzieci i młodzieży. Okres wakacyjny to również moment nieraz ryzykownych zachowań wśród młodzieży związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Pamiętajmy, iż w momencie zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, związanych z sięganiem po środki psychoaktywne, rodzic powinien na bieżąco reagować, sięgając po profesjonalną pomoc ekspertów, dzięki której może zaradzić problemowej sytuacji. Obraz rodzica obecnego w życiu młodego człowieka to obraz osoby, która posiada w oczach dziecka autorytet.

 

Telefony zaufania

801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia — telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem.

22 844 44 70 Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia — Telefon jest prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

801 889 880 Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich —  telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych – tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia

116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

 

Powrót na górę strony