Wiadomości

Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym na żorskich drogach

Data publikacji 26.10.2023

Już od dnia 28 października 2023 r. od godz. 8:00 zmieniona zostanie organizacja ruchu w rejonie cmentarzy. Wprowadzone zmiany obowiązywać będą do 2 listopada 2023 r. do godziny 8:00. Zachęcamy do zapoznania się z zaplanowanymi w tych dniach zmianami!

W związku z obchodami dnia Wszystkich Świętych na terenie miasta obowiązywała będzie zmieniona organizacja ruchu drogowego. Zmiany te obowiązywać będą:

  • od 28.10.2023 r. (sobota) dla cmentarza przy ul. Komunalnej, cmentarza przy ul. Smutnej i Prawniczej;
  • od 31.10.2023r. (wtorek) dla pozostałych cmentarzy tj. ul. Lazurowej oraz ul. Zbożowej.

Cmentarz Komunalny przy ul. Komunalnej. Wprowadza się ruch jednokierunkowy na ul. Komunalnej. Wjazd na parking przy cmentarzu będzie możliwy od ul. Rybnickiej, natomiast wyjazd w stronę Al. Armii Krajowej.

Cmentarz Parafialny przy ul. Smutnej i Prawniczej. Droga ul. Smutna zamknięta na odcinku od wjazdu na parking do skrzyżowania z ul. Nową. Dojazd do cmentarza
od strony ul. Smutnej będzie możliwy tylko do parkingu. Ponadto wprowadza się ruch jednokierunkowy w drodze ul. Prawniczej na odcinku od parkingu przy bloku nr 6 os. Korfantego do skrzyżowania z ul. Sądową. Kierujący mają możliwość wjazdu na parking od strony ul. Osińskiej, natomiast wyjazd będzie możliwy ul. Prawniczą w stronę ul. Sądowej.

Cmentarz Parafialny przy ul. Zbożowej. Wprowadza się ruch jednokierunkowy na całej długości drogi. Wjazd na cmentarz będzie możliwy od ul. Rolniczej, natomiast wyjazd ul. Zbożową do skrzyżowania z ul. Wodzisławską.

Cmentarz Komunalny przy ul. Lazurowej. Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Lazurowej od skrzyżowania z ul. Harcerzy Buchalików do skrzyżowania z ul. Pańskie Łąki. Dojazd do cmentarza będzie możliwy ul. Lazurową bądź ul. Pańskie Łąki, natomiast wyjazd z cmentarza będzie możliwy ul. Pańskie Łąki, następnie ul. Wiklinową do ul. Harcerzy Buchalików i do ul. Lazurowej.

Zachęcamy do zapoznania się z mapkami poglądowymi obrazującymi organizację ruchu drogowego podczas obchodów Święta Zmarłych.

Powrót na górę strony