Wiadomości

„Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą.”

Data publikacji 13.11.2023

W minioną sobotę odbyło się uroczyste zamknięcie obchodów jubileuszu 90-lecia Hufca ZHP Żory im. hm. W. Drobnego, na które zaproszeni zostali także żorscy stróże prawa. Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Żorach – insp. Mariusza Klepka przekazana została Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, za szczególną aktywność w działaniach na rzecz harcerstwa. Ten wyraz uznania to podkreślenie wspólnych mianowników Harcerstwa i Policji.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa polska organizacja harcerska. Powstała na zjeździe na początku listopada 1918 z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych. Jest on wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

W sobotę w Muzeum Miejskim w Żorach miało miejsce uroczyste zamknięcie tegorocznych obchodów jubileuszy 90-lecia Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Żorach. Nie z przypadku wydarzenie to odbyło się właśnie 11 listopada. Spotkanie stało się okazją do premiery albumu o przedwojennym harcerstwie i nawiązania do misji, jaką jest właśnie ZHP, a także wręczenia wyróżnień i odznaczeń.
Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Żorach – inspektora Mariusza Klepka, w imieniu ZHP Srebrną Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa wręczył Komendant Chorągwi Śląskiej hm. Marcin Różycki, w asyście komendantki hufca ZHP Żory hm. Anny Buksy.
To wielki zaszczyt otrzymać Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, to również znak wagi współpracy między Policją i ZHP. Odznaka ta jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla przyjaciół harcerstwa oraz osób zasłużonych dla rozwoju organizacji. Mogą ją otrzymać członkowie ruchu przyjaciół harcerstwa oraz osoby niebędące członkami ZHP, za szczególną aktywność w działaniach na rzecz harcerstwa.

Łączy nas wiele wspólnych mianowników, w tym hierarchiczności i służba. Wyrażają to słowa ważnego dla historii ZHP harcmistrza, żołnierza Armii Krajowej oraz jednego z ideowych przywódców Szarych Szeregów Aleksandra Kamińskiego.


„Życie jest tylko wtedy coś warte i tylko wtedy daje radość, jeśli jest służbą. Formy służby mogą być zmienne i ciągle dostosowywane do potrzeb życia.”


Z całego serca życzymy Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego Żory im. hm. Władysława Drobnego kolejnych wielkich jubileuszy i dalszego rozwoju.

 

  • Na zdjęciu widać Komendanta Miejskiego w Żorach oraz zaproszonych gości na uroczystość jubileuszy ZHP.
  • Na zdjęciu widać jak Komendant Chorągwi Śląskiej Hm. Marcin Różycki, w asyście komendantki hufca ZHP Żory Hm. Anny Buksy wręcza odznaczenie Komendantowi Miejskiemu Policji w Żorach.
  • Na zdjęciu widać jak Komendanta Miejskiego Policji w Żorach wraz z Komendantami ZHP.
  • Na zdjęciu widać odznaczenie otrzymane przez Komendanta Miejskiego Policji w Żorach.
  • Na zdjęciu widać komendantkę hufca ZHP Żory Hm. Annę Buksę w towarzystwie harcerza i harcerki. Harcerz trzyma w dłoniach balony z cyframi ułożonymi w liczbę.
  • Na zdjęciu widać grupę harcerzy i harcerek.
  • Na zdjęciu widać uczestników jubileuszowego spotkania.
Powrót na górę strony