Wiadomości

Młodość ma swoje prawa i obowiązki

Data publikacji 13.11.2023

Profilaktyk Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii spotkał się z uczniami Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera, aby porozmawiać o odpowiedzialności prawnej nieletnich. W szkole i w czasie wolnym młodzi ludzie często spotykają sytuacje i zachowania, które mogą stanowić dla nich zagrożenie, a czasem wiązać się z karną odpowiedzialnością. Poznajmy prawa i dbajmy o bezpieczeństwo.

Policjant spotkał się w piątek z uczniami oraz gronem pedagogicznym Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera. Spotkanie te poświęcone zostało prawom i obowiązkom, jakie ciążą już na młodym człowieku. Mundurowy zwrócił uwagę na zachowania, w tym przestępstwa, jakie mają miejsce także w tzw. cyberświecie. Uwrażliwił, iż po drugiej stronie ekranu jest inna osoba, którą pewne zachowania i słowa również mogą zranić.

Hejt, nienawiść, stalking, groźby, a także uzależnienia to tylko część zagrożeń, na które napotykają młodzi ludzie, a z którymi nie jeden z nich się mierzy. Część problemów dotyczących młodego człowieka może być niewidoczna na pierwszy rzut, a wywiera na niego ogromny wpływ. Pamiętajmy również, iż sprzedaż i udostępnianie wyrobów alkoholowych i nikotynowych osobom niepełnoletnim, a także używanie ich przez te osoby jest prawnie zabronione.

Zachęcamy również do zapoznania się z regulacjami dotyczącymi prawnej odpowiedzialności nieletnich.

  • Na zdjęciu widać młodych uczestników spotkania z policjantem.
  • Na zdjęciu widać policjanta, który prowadzi prelekcję dla uczniów i nauczycieli.
  • Na zdjęciu widać policjanta oraz uczestników profilaktycznego spotkania.
Powrót na górę strony