- dla senio­rów

Dzielnicowy Bliżej Nas

Na terenie Ogrodów Działkowych „Aster” odbyła się kolejna już debata dotycząca roli dzielnicowego w kontakcie ze społeczeństwem, a także użytkowania policyjnych aplikacji. Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za owocne spotkanie.

Dzielnicowi diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Inicjując i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno instytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne.

W czwartek 16 maja 2024 roku o godzinie 16:00 na terenie Ogrodów Działkowych „Aster” przy ulicy Okrężnej 92A odbyła się kolejna już debata pt. „Rola dzielnicowego w kontakcie ze społeczeństwem oraz użytkowanie policyjnych aplikacji”. Wraz z komisarzem Arkadiuszem Murasem — Naczelnikiem Wydziału Prewencji, aspirantem Witoldem Lisiakiem — Profilaktykiem Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii w spotkaniu udział wziął dzielnocowy Rejonu nr 6 - starszy sierżant Dawid Góra.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ze statystykami pracy żorskiej Policji, stanie bezpieczeństwa w mieście, a także aktualnymi profilaktycznymi trendami. W rozmowie z policjantami mogli dowiedzieć się o zakresie działań inicjowanych przez dzielnicowego oraz jego społecznej roli, do której należą między innymi:

  1. prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  2. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  3. realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  4. rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;
  5. dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;
  6. realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  7. kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

Dzielnicowi swoją służbę, która nazwana jest obchodem, głównie pełnią przemieszczając się pieszo w ramach swojego rejonu służbowego. Służbę pełnić mogą również wspólnie z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu służbowego, czy też wykorzystywać środek transportu, co ma szczególne znaczenie w rejonach pozamiejskich.
Dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo. W sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

Przypominamy, że w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” opracowano i wdrożono do powszechnego użytku aplikację „Moja Komenda”. Jest to aplikacja bezpłatna opracowana na urządzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android oraz iOS. Polecamy także aplikację Śląski Dzielnicowy oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

  • Na zdjęciu widać uczestników debaty.
  • Na zdjęciu widać 3 policjantów siedzących przy stole.
  • Na zdjęciu widać policjantów oraz uczestników debaty.
Powrót na górę strony