Z życia jednostki

Mundurowi na żorskich targach pracy

Wczoraj na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach odbyły się targi pracy, podczas których nie zabrakło przedstawicieli Policji. Żorscy policjanci i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Żorach oraz przedstawiciele Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odpowiadali na pytania związane ze służbą w Policji i procedurą doboru. Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem!

Targi Pracy, to z pewnością miejsce, w którym można zapoznać się z szeroką ofertą zatrudnienia w różnych działach gospodarki. Podczas tego spotkania swoje stanowisko wystawiennicze przygotowała również żorska Policja. Z udziałem przedstawicieli Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach promowali służbę w szeregach Policji.
Uczestnicy targów mogli zapoznać się ze szczegółową ofertą i warunkami pracy, a także dowiedzieć się, jak wygląda ścieżka kariery i sam dobór do Policji.


Przypominamy, iż w 2023 roku Komendant Główny Policji określił następujące terminy przyjęć:

  • 5 maja;
  • 3 lipca;
  • 23 sierpnia;
  • 27 października;
  • 28 grudnia.


A liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie śląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.


Jeśli chcesz wstąpić w szeregi Policji, musisz spełniać następujące wymagania:
1. posiadać polskie obywatelstwo;
2. posiadać nieposzlakowaną opinię;
3. nie możesz być skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. korzystać z pełni praw publicznych;
5. posiadać co najmniej średnie lub średnie branżowe wykształcenie;
6. posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować;
7. dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
8. na dzień przyjęcia do służby posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej jeśli podlega kwalifikacji wojskowej.


„Policję tworzą ludzie... twórzmy ją razem"! O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie Śląskiej Policji.

Powrót na górę strony